Skip to main content

Taos na panalangin at pakikiramay sa buong pamilya ni G. Gerardo Plamenco, BOT Member


Published on

July 26, 2021

Taos na panalangin at pakikiramay sa buong pamilya ni G. Gerardo Plamenco, BOT Member, sa pagpanaw ng kaniyang butihing asawa

Erlinda Plamenco
21 Hunyo 2021

Kapayapaan ay igawad sa yumaong ating mahal,

At siya nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan.