Skip to main content

STUDENT EVALUATION ON TEACHER’S PERFORMANCE (2nd SEMESTER A.Y. 2021-2022)


Published on

September 6, 2022

Narito ang listahan ng mga estudyante na nagparehistro, nabigyan ng kopya, at nakapagsagot na ng student evaluation on teacher’s performance para sa 2nd semester A.Y. 2021-2022.
https://docs.google.com/…/1kozsVIbThxUjyv6LowMb…/edit…
Mangyari po lamang na tingnan kung saan nakasama ang inyong pangalan.
Kung kayo ay nagparehistro at nabigyan na ng kopya ng evaluation form ngunit hindi pa nakakapagsagot, pakitingnan ang inyong email, kung ito ay hindi makita sa inyong Inbox, pakitingnan din po ito sa inyong Spam Folder.
Kung nakasama ang inyong pangalan sa mga nagparehistro ngunit kayo ay hindi nakatanggap ng evaluation form maaaring mali po ang email address na inyong ibinigay. Maaari po lamang na sagutan ang google form na ito at siguraduhin po na tama ang mga impormasyon na inyong ibibigay.
https://forms.gle/BLGDC4Yrddog3ymb8
Sa mga hindi nakapag-rehistro at hindi nakatanggap ng email para sa evaluation form, sagutan ang google form na ito at siguraduhin po na tama ang mga impormasyon na inyong ibibigay.
https://forms.gle/BLGDC4Yrddog3ymb8
Ang registration ay hanggang September 2, 2022.
Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Para sa inyong mga katanungan mag email lamang po sa gcc@navotaspolytechniccollege.edu.ph o magpadala ng mensahe sa https://www.facebook.com/NPCGCC https://navotaspolytechniccollege.edu.ph/