Skip to main content

STUDENT EVALUATION ON TEACHER’S PERFORMANCE 2nd SEMESTER A.Y. 2020-2021


Published on

July 23, 2021

Narito ang listahan ng mga estudyante na nagparehistro at nabigyan na ng kopya ng evaluation form sa kanilang email address.
https://docs.google.com/…/1GwuYcLrewj9KI04R0wE3…/edit…

Ito naman ang listahan ng mga nagparehistro ngunit invalid ang mga email address na ibinigay kung kaya hindi nakatanggap ng kopya ng evaluation form.
https://docs.google.com/…/1Yxz4kvbw1apEL3h1HJGj…/edit…

Mangyari po lamang na tingnan kung nakasama ang inyong pangalan at pakitingnan ang inyong email kung kayo ay nakatanggap na ng kopya ng evaluation form. Kung ito ay hindi makita sa inyong Inbox, pakitingnan din po sa inyong Spam Folder.

Kung nakasama ang inyong pangalan at kayo ay hindi nakatanggap ng evaluation form maaaring mali po ang email address na inyong ibinigay. Maaari po lamang na sagutan ang google form na ito at siguraduhin po na tama ang mga impormasyon na inyong ibibigay. https://forms.gle/kzDMDckUY2LVkuiT7

Para sa mga invalid ang email address at sa mga hindi nakapag-register at hindi nakatanggap ng email para sa evaluation form, sagutan ang google form na ito at siguraduhin po na tama ang mga impormasyon na inyong ibibigay. https://forms.gle/kzDMDckUY2LVkuiT7

ANG REGISTRATION AY HANGGANG JULY 26, 2021.

Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Para sa inyong mga katanungan mag email lamang po sa npcguidancecenter@gmail.com o magpadala ng mensahe sa https://www.facebook.com/NPCGCC.