Skip to main content

PARTIAL LIST OF OLD STUDENTS WHO REGISTERED DURING THE PRE-ENROLLMENT AND ARE QUALIFIED FOR THE NPC FULL SCHOLARSHIP PROGRAM (-BATCH 5-)


Published on

February 28, 2023
MGA PANUNTUNAN SA PAGKUHA NG REGISTRATION FORM:
1. Dalhin ang mga sumusunod na requirement:
a. School ID at Library ID
b. Photocopy of Validated School ID and Library Card
c. Registration Form ng nakaraang semester
d. Clearance Certificate (para sa non-scholar ng nakaraang semester) https://drive.google.com/…/1uQhnOIuNZryqPA4QSsoBzq…/view
2. Tanging ang mga non-scholar ng 1st Semester ng A.Y. 2022- 2023 at mga readmitted ang kailangang mag-print ng clearance certificate.
3. PARA SA MGA HINDI KWALIPIKADO SA NPC FULL SCHOLARSHIP PROGRAM maaring magbayad ng tuition fee sa 2nd floor ng NPC Finance Office sa Kapitbahayan Multi-Purpose Building.
4. SIGURADUHIN NA TIGNAN ANG INYONG INBOX AT SPAM MESSAGE KUNG NAPADALHAN NA KAYO NG LINK PARA SA STUDENT EVALUATION. Sagutan ito bago pumunta sa Kapitbahayan Multi-Purpose Building Parking Lot. Kung hindi ay mag-message sa NPC Guidance Facebook page o mag-email sa gcc@navotaspolytechniccollege.edu.ph para sa google link ng student evaluation.
5. Magpunta sa oras ng inyong schedule na nakasaad sa ibaba. SUNDIN ANG ORAS na nakasaad sa inyong pagpunta.
6. Mahigpit na ipatutupad and health protocol katulad ng physical distancing, pagsuot ng face mask, at pagdadala ng sariling alcohol at ballpen.
7. STRICTLY WEAR PROPER ATTIRE.
SALAMAT SA INYONG KOOPERASYON AT PANG-UNAWA.
SCAN THE QR CODE OR ACCESS THE PROVIDED LINK BELOW:
LIST OF STUDENTS – RELEASE OF REGISTRATION FORM (2022-2023 2ND SEM)