Pagbabakuna sa mga Batang Navoteño edad 12-17 taong gulang laban sa COVID-19

Pagbabakuna sa mga Batang Navoteño edad 12-17 taong gulang laban sa COVID-19
Published on:

Sa mga magulang o guardian, tumutok po sa ating Facebook page mamaya, 1PM-3PM,

para sa talakayan tungkol sa pagbabakuna sa mga batang Navoteño edad 12-17 taong gulang laban sa COVID-19. Kabilang sa pag-uusapan ang sumusunod:
– Bakit kailangang bakunahan ang mga batang 12-17 taong gulang?
– Sinu-sino ang unang mababakunahan?
– Ano ang proseso ng pagbabakuna?
– Anong gagawin kapag may side effects?
– Paano magpaparehistro para mabakunahan ang mga batang 12-17 taong gulang?
#NavoBakuna
#RESBAKUNA
#BIDABakunation
#BIDASolusyon+

© Navotas Polytechnic College.
All rights reserved.

Powered by:

Contact Us

Address

Bangus Street Corner Apahap Street, North Bay Boulevard South, Navotas City
Official Website of Navotas Polytechnic College