Skip to main content

Pagbabakuna sa mga Batang Navoteño edad 12-17 taong gulang laban sa COVID-19


Published on

October 13, 2021

Sa mga magulang o guardian, tumutok po sa ating Facebook page mamaya, 1PM-3PM, para sa talakayan tungkol sa pagbabakuna sa mga batang Navoteño edad 12-17 taong gulang laban sa COVID-19. Kabilang sa pag-uusapan ang sumusunod:
– Bakit kailangang bakunahan ang mga batang 12-17 taong gulang?
– Sinu-sino ang unang mababakunahan?
– Ano ang proseso ng pagbabakuna?
– Anong gagawin kapag may side effects?
– Paano magpaparehistro para mabakunahan ang mga batang 12-17 taong gulang?
#NavoBakuna
#RESBAKUNA
#BIDABakunation
#BIDASolusyon+