Skip to main content

GSIS Educational Subsidy Program


Published on

September 9, 2021

Ang GESP ay isa sa mga CSR programs ng GSIS na nagbibigay ng Php10,000 na ayuda para sa pag-aaral ng 10,000 na mga anak ng GSIS members sa buong bansa.

Para sa GSIS members na permanent employees, kayo po ba ay may anak na nasa KOLEHIYO? Inaanyayahan po kayo na mag apply sa GSIS Educational Subsidy Program (GESP). I-click ang link sa ibaba para sa application form at sample ng iba pang dokumento na kailangan.

https://drive.google.com/…/19Nez91mSfx3P5rc3HPLJPeKZeno…