Skip to main content

Congratulations, PinakaLIT Winner!


Published on

April 26, 2024

Taos pusong pagbati kina Sarah Jane Dudas at Emelyn Mariel Gumban na nagwagi sa ikatlong linggo ng PinakaLIT Culmination sa pagdiriwang ng 2024 NATIONAL LITERATURE MONTH na pinamunuan ng Mindanao Creative and Cultural Workers Group, Inc. Ikinararangal kayo ng Navotas Polytechnic College