Skip to main content

ATTENTION: PARTIAL LIST OF OLD STUDENTS WHO REGISTERED DURING THE PRE-ENROLLMENT AND ARE QUALIFIED FOR NPC FULL SCHOLARSHIP PROGRAM


Published on

September 12, 2022

MGA PANUNTUNAN SA PAGKUHA NG REGISTRATION FORM
1. Dalhin ang mga sumusunod na requirement:
a. School ID at Library ID
b. Registration Form ng nakaraang semester
c. Clearance Certificate
https://drive.google.com/…/1uQhnOIuNZryqPA4QSso…/view…
d. Cedula
2. Tanging ang mga non-scholar ng 2nd Semester ng A.Y. 2021- 2022 at mga readmitted ang kailangang mag-print ng clearance certificate.
3. PARA SA MGA HINDI KWALIPIKADO SA NPC FULL SCHOLARSHIP PROGRAM dahil sa balance sa tuition fee ng mga nakaraang semestre, magpunta sa Finance Office sa 2nd Floor ng City Public Library simula ngayong Setyembre 7–17, 2022.
4. SIGURADUHIN NA TINGNAN ANG INYONG INBOX AT SPAM MESSAGE KUNG NAPADALHAN NA KAYO NG LINK PARA SA STUDENT EVALUATION. Sagutan ito bago pumunta sa City Public Library open ground. Ang listahan ng mga nakasagot na ng Student Evaluation ay naka-post sa NPC Guidance and Counseling Center Facebook Page. Kung hindi ay mag-rehistro sa Google link na naka-post sa nabanggit na Facebook page.
5. MAGPUNTA SA HARAP NG CITY PUBLIC LIBRARY OPEN GROUND SA SETYEMBRE 13, 2022 sa oras ng inyong schedule na nakasaad sa ibaba. SUNDIN ANG ORAS na nakasaad sa inyong pagpunta.
6. Mahigpit na ipatutupad and health protocol katulad ng physical distancing, pagsuot ng face mask, at pagdadala ng sariling alcohol at ballpen.
7. STRICTLY WEAR A PROPER ATTIRE.
SALAMAT SA INYONG KOOPERASYON AT PAG-UNAWA.
SCAN THE QR CODE OR ACCESS THE LINK BELOW:
LIST OF STUDENTS – RELEASE OF REGISTRATION FORM (2022-2023 1ST SEM)
https://docs.google.com/…/1TpKbqTv1Z8dWiUeDkBNn…/edit…