Skip to main content

ATTENTION PARTIAL LIST OF OLD STUDENTS WHO REGISTERED DURING THE ONLINE REGISTRATION LAST JUNE 19- 28, 2023, AND ARE QUALIFIED FOR NPC FULL SCHOLARSHIP PROGRAM


Published on

August 18, 2023

MGA PANUNTUNAN SA PAGKUHA NG REGISTRATION FORM:
1. Dalhin ang mga sumusunod na requirement:
a. School ID at Library ID
b. Registration Form ng nakaraang semester
c. Clearance Certificate (para sa non-scholar ng nakaraang semester) https://drive.google.com/…/1uQhnOIuNZryqPA4QSsoBzq…/view
d. Residence Certificate (Cedula)
2. Tanging ang mga non-scholar ng 2nd Semester ng A.Y. 2022- 2023 at mga readmitted ang kailangang mag-print ng clearance certificate.
3. PARA SA MGA HINDI KWALIPIKADO SA NPC FULL SCHOLARSHIP PROGRAM, nakapag-rehistro sa Online Registration noong June 19- 28, 2023 at nakatanggap ng subject sa email, maaring magbayad ng tuition fee sa 2nd floor ng NPC Finance Office sa Kapitbahayan Multi-Purpose Building.
4. SIGURADUHIN NA TIGNAN ANG INYONG INBOX AT SPAM MESSAGE KUNG NAPADALHAN NA KAYO NG LINK PARA SA STUDENT EVALUATION. Sagutan ito bago pumunta sa Kapitbahayan Multi-Purpose Building Parking Lot. Kung hindi ay mag-message sa NPC Guidance Facebook page o mag-email sa gcc@navotaspolytechniccollege.edu.ph para sa google link ng student evaluation.
5. Magpunta sa oras ng inyong schedule na nakasaad sa ibaba. SUNDIN ANG ORAS na nakasaad sa inyong pagpunta.
6. STRICTLY WEAR PROPER ATTIRE.
SALAMAT SA INYONG KOOPERASYON AT PANG-UNAWA.
SCAN THE QR CODE OR ACCESS THE PROVIDED LINK BELOW:
LIST OF STUDENTS – RELEASE OF REGISTRATION FORM (2023-2024 1ST SEM)