Skip to main content

Attention Old Students (Last Batch) who Registered during the Online Registration and are Qualified for NPC Full Scholarship Program


Published on

February 23, 2024

OLD STUDENTS (LAST BATCH) WHO REGISTERED DURING THE
ONLINE REGISTRATION AND ARE QUALIFIED FOR NPC FULL SCHOLARSHIP PROGRAM
MGA PANUNTUNAN SA PAGKUHA NG REGISTRATION FORM:
1. Dalhin ang mga sumusunod na requirement:
a. School ID at Library ID
b. Registration Form ng nakaraang semester
c. Clearance Certificate (para sa non-scholar ng nakaraang semester) https://drive.google.com/…/1uQhnOIuNZryqPA4QSsoBzq…/view
2. Tanging ang mga non-scholar ng 1st Semester ng A.Y. 2023- 2024 at mga readmitted ang kailangang mag-print ng clearance certificate.
3. PARA SA MGA HINDI KWALIPIKADO SA NPC FULL SCHOLARSHIP PROGRAM, nakapag-rehistro sa Online Registration at nakatanggap ng subject sa email, maaring magbayad ng tuition fee sa 2nd floor ng NPC Finance Office sa Kapitbahayan Multi-Purpose Building.
4. Magpunta sa oras ng inyong schedule na nakasaad sa ibaba. SUNDIN ANG ORAS na nakasaad sa inyong pagpunta.
5. STRICTLY WEAR PROPER ATTIRE.
Sa mga nakapag-register sa online registration at nakapag-submit ng scholarship requirements pero hindi naisama sa listahan ng mga kukuha ng registration form, maaaring pumunta sa February 24, 2024 dala ang enrollment requirements.
SCAN THE QR CODE OR ACCESS THE PROVIDED LINK BELOW:
LIST OF STUDENTS – RELEASE OF REGISTRATION FORM
(2023-2024 2ND SEM) FEBRUARY 24, 2024 https://docs.google.com/…/1BY7ba1j6eQi4nz9Uiszk…/edit…
SALAMAT SA INYONG KOOPERASYON AT PANG-UNAWA.