Skip to main content

ATTENTION: All NPCEE/ SATT SUCCESSFUL EXAMINEES, AND EXEMPTED APPLICANTS WHO HAVE NOT YET FILLED OUT THE GOOGLE FORM FOR PRE-ENROLLMENT AND SCHOLARSHIP APPLICATION 1ST SEMESTER OF A.Y. 2022-2023


Published on

September 15, 2022

This is to remind you that you must fill out the Google Form for PRE-ENROLLMENT before you can be enrolled at NPC for the 1st Semester of Academic Year 2022-2023.
PRE-ENROLLMENT OF NEW STUDENTS FOR THE ACADEMIC YEAR 2022-2023
https://forms.gle/VR7ndVNn4JU3A5pf6
DEADLINE NG PRE-ENROLLMENT: SEPTEMBER 16, 2022
Kapag naisagawa na ninyo ang PRE-ENROLLMENT, maaari na kayong magsumite ng mga orihinal na kopya ng inyong mga requirements sa 2nd floor ng Navotas City Library HANGGANG SA SETYEMBRE 17, 2022, SABADO.
LINK FOR THE LIST OF REQUIREMENTS FOR ENROLLMENT:
https://drive.google.com/…/1dXf1K7heQODhI2MVI…/view…
NOTE: HINDI MAKAKA-ENROLL BILANG FIRST YEAR KUNG HINDI MUNA MAISASAGAWA ANG PRE-ENROLLMENT.
NPC FULL SCHOLARSHIP GRANT APPLICATION (OPTIONAL)
https://forms.gle/YJAjZSuhypTVNpo6A
LINK FOR THE LIST OF REQUIREMENTS FOR SCHOLARSHIP APPLICATION
https://drive.google.com/…/1t33Pw3aXm84zdk53ZlM…/view…
Sa mga hindi mag-aapply ng scholarship, maaari na po kayong magbayad ng tuition at miscellaneous fees HANGGANG SA SETYEMBRE 17, 2022 , SABADO.
Salamat po sa inyong kooperasyon at pang-unawa.